Next Strategies är ett Venture Management-bolag, grundat av Christian Hedborg och Pär Hedberg 1994. Med våra olika bakgrunder har vi sett att tillväxtföretag har mycket större förutsättningar att lyckas om de får handfast hjälp med management, organisationsuppbyggnad, utveckling av strategier, affärsplaner och internationellt nätverk. För att lyckas som ett tillväxtföretag räcker det inte med att bara få tillgång till nödvändigt kapital.

Sedan starten har vi arbetat med många intressanta företag i olika branscher. Vår roll kan vara operativ. Vår idé är att Next Strategies, tillsammans med sitt nätverk, ska förbereda företagen för värdeskapande och för kommande försäljning eller börsnotering.

Vi har också byggt upp ett kunnande i olika branscher och ett betydande kontaktnät hos investerare, venture capital bolag, banker, advokater, revisorer, rekryteringsföretag m.fl.