Hjälp med försäljning av företag?

Att sälja mindre företag i speciella branscher ofta med komplexa strukturer eller kedjeföretag t ex franchising kräver ofta en mer anpassad och speciell hantering. Större företag säljer ibland sidoverkamheter till sin personal vilket också kräver tid, erfarenhet och förmåga att prata med de potentiella köparna.

Vanligtvis kontaktas en corporate finance firma eller en investment bank. Det är inte alltid dessa kan eller vill hjälpa till i mindre ofta komplicerade affärer. Ofta kostar det också mycket att anlita den typen av företag.

Vi har riktat in oss på just sådana försäljningar och är vana att arbeta i olika branscher speciellt med tjänsteföretag. Vi har medverkat i företagsförsäljningar i många branscher i allt från fastighetsmäklare till djurkliniker. Fråga oss gärna om referenser.

Vi har också erfarenhet av att hjälpa köpare av mindre företag med processen från värdering till förhandling.

Ta gärna kontakt med oss nästa gång du har behov av hjälp med företagsförsäljning så kan vi berätta mer.