johannes.paulsson@nextstrategies.se

073 4413603

JP

Johannes är civilekonom från Handelshögskolan.

Profil

 • Coach till ägare och entreprenörer
 • Strategi- och affärsutvecklingsfrågor
 • Stöd till ledningar vid planering och genomförande av omfattande förändringar

­ Johannes har främst arbetat med strategi- och affärsutvecklingsfrågor, då ofta involverad i arbetet från analys, mål och vision till genomförande.

Stor praktisk erfarenhet av marknad – och säljeffektivitetsfrågor:

 • Marknadsanalys – förutsättningar för att lyckas
 • Kundbearbetningsstrategier – vilka ska bearbetas på vilket sätt
 • Säljmetodik – skapa en högpresterande säljfunktion
 • Konkurrenskraftigt kunderbjudande

Tidigare yrkeserfarenhet

 • Next Strategies sedan 2016
 • Implement, Senior Partner 2003 – 2015
 • Consultus AB, Senior Partner 1991-2003
 • Företagsfinans AB, vice VD 1988-1991
 • Svenska Finans AB, försäljare, försäljningschef och marknadschef 1981-1988
 • EF Institute AB, försäljningschef Norden 1978-1981

Utbildning

 • Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm

Övrigt

 • Mentor i Almis program för mindre och nystartsföretag 2012 -
 • Författare till boken ”Ny försäljning” tillsammans med Anders Baude
 • Lärare på IHM 1979-1994

Exempel på uppdrag

 • Coach till entreprenör och ägare till mindre företag
 • Kundansvarig för ett förändringsprogram inom ett stort livförsäkringsbolag, vilket omfattade utarbetande av strategier, arbetsprocesser och företagskultur
 • Stöd till ledningen i ett stort finansbolag med utvecklingen av ny strategisk plattform samt en ökad resultatorientering av verksamheten
 • Ledningsstöd i strategisk och operativ affärsutveckling till ett företag inom informationsdistribution
 • Utvecklande av ny säljstrategi samt utbildning och genomförande av denna i säljorganisation