• Expansion av verksamheten, ekonomi – hur länge räcker pengarna?
  • Kapitalsnål expansion med franchisingteknik
  • Internationalisering – vi arbetar även på engelska och franska
  • Affärsutveckling – säkerställa konkurrenskraften
  • Ökat tryck och fokus på säljverksamheten
  • Utveckla styrelsearbetet så att det fungerar bättre
  • Utnyttja digitaliseringens möjligheter
  • Förbereda företaget för försäljning
  • Kapitalanskaffning och exit, nya ägare, aktieägaravtal. Vi har ett intressant nätverk av investerare.