JP

Johannes är civilekonom från Handelshögskolan och är född 1950. Han har lång erfarenhet som managementkonsult (Senior Partner Consultus och Senior Partner Implement MP) och olika operativa roller inom marknad och försäljningsorganisationer (försäljningschef EF Institute Norden, försäljnings- och marknadschef Svenska Finans/Handelsbanken Finans och vVD Företagsfinans)

Som en röd tråd under alla år som managementkonsult, har intresset varit stort för hur företag kan utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden samt högpresterande marknad och säljorganisationer.

Några exempel på frågeställningar som Johannes har erfarenhet och tycker är intressant att arbeta   med:

  • Hur kan affärsmodellen kan vässas
  • Utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande
  • Aktiviteter för att öka effektiviteten i marknad och säljarbetet
  • Metoder för styrning av säljorganisationen
  • Utformning av kundbearbetningsstrategier
  • Hur skapas en affärs- och säljkultur i företaget
  • Att utveckla ”erbjudandets” konkurrenskraft

Han arbetar med företag i olika storlekar och form, allt från ledande globala företag till små nystartade företag. Han har också erfarenhet av att själv driva kurser i försäljningsteknik.

Johannes har också haft ett långt engagemang som lärare och föreläsare på IHM Business School och är författare till boken ”Ny Försäljning” tillsammans med Anders Baude.

De senaste 5 åren har han deltagit i Almis mentorprogram för mindre nystartade företag.