DSC_0074_400

Med lång erfarenhet som managementkonsult, entreprenör, investerare samt olika operativa roller i företag. Christian är civilekonom från Handelshögskolan och är född 1954 i Bryssel. Efter att först arbetat med försäljning på Linjeflyg och sedan med internationell marknadsföring och projektledare på ASG Transport Development så började han som managementkonsult på Consultus 1985. Där arbetade Christian med affärsutveckling och internationalisering främst i tjänsteproducerande företag. Bland annat arbetade han med utveckling av ett flertal franchisekedjor både i Sverige och internationellt. I slutet av 1994 startade Christian företaget Next Strategies med inriktning på ”Venture Management” d.v.s. hjälp till mindre företag med expansionsplaner samt investeringar i mindre bolag.

SvRiskkapital