VENTURE MANAGEMENT

Välkommen till Next Strategies

Ett passionsdrivet företag

  • Vi är ”senior advisors” och vill fortsätta att arbeta under lite mer flexibla former och gärna i projekt som vi tycker är inspirerande.
  • Efter många års arbete i näringslivet är vi övertygande om att vi kan bidra med värdefull erfarenhet och kunskap. Vi äger- och har ägt olika företag och kan processerna som t.ex. utveckla organisationen, affärsutveckling, internationalisering, säljeffektivitet, kapitalanskaffning och exit.
  • I vårt arbete är vi öppna och ärliga. Vi vill tillföra struktur, utmana och samtidigt vara entusiasmerande och en drivande kraft.

Frågeställningar som entreprenörer och ägare till mindre företag funderar på:

”Hur ska vi förhålla oss till digitaliseringen och dra nytta av den?”
”Vi vill göra affärer internationellt”
”Jag vill expandera men vet inte hur och hur ska det finansieras?”
”Jag vill öka trycket i försäljningen”
”Vi måste få till ett bättre och mer givande styrelsearbete”
”Jag vill sälja företaget om några år”

Missing information? Get in contact?
christian.hedborg@nextstrategies.se

Next Strategies
Furutorpsvägen 7
181 90 Lidingö, Sweden
Tel: +46 (0)708 30 57 20