Next Strategies arbetar på uppdrag av små och medelstora företags ägare och företagsledningar för att utveckla företagens verksamhet och värde.

Detta görs i första hand genom att vi arbetar aktivt med bolagets strategi och drift. Flera av våra projekt är avknoppningar från större företag eller utveckling av affärsområden som bedöms kunna utvecklas bättre i en annan miljö. Vi är också engagerade i ”startups”.