Next Strategies erbjuder handfast hjälp:

  • Ökning av företagets värde genom att bygga varumärken, kundbas och organisatorisk kompetens.
  • Ökning av företagets värde genom förvärv
  • Kapitalsnål expansion med franchisingteknik.
  • Internationalisering av svenska verksamheter.
  • Etablering av utländska verksamheter i Sverige.
  • Affärscoach. Operativt stöd till entreprenörer: Utveckling av affärsplaner, rekrytering av nyckelpersoner och en ”hjälpande hand”. Bidra till “ordning och reda”.
  • Kapitalanskaffning inför expansion.

Next Strategies kan erbjuda tillfällig förstärkning av ledning – något som ofta krävs för att dra fördel av ett affärstillfälle, särskilt om det är viktigt med snabb expansion på en internationell marknad. Tillfällig förstärkning kan också behövas i andra känsliga skeenden av ett företags utveckling t ex vid generationsskiften. Ägandeutveckling genom fusioner, uppköp och internationalisering är ofta mångåriga processer som kräver nära samarbete mellan ledning, ägare och styrelse. Det är då mycket viktigt att ägarna deltar aktivt. Här kan Next Strategies bidra med kunnande och delta som i företagsledningen och eventuellt som medlem i styrelsen under processen.