Next Strategies partners är affärsinriktade och drivs av ett starkt industriellt intresse och seriöst affärsmannaskap. Vi har alla erfarenhet av VD-jobb i små och medelstora företag både i med- och motgång. Vi har erfarenhet av både uppbyggnad, utveckling och avveckling av företag inom industri, handel och tjänstebranscher.

Vi har också erfarenhet av att bygga internationella kontaktnät för att expandera verksamheter internationellt. Vi skiljer oss från företagsledningskonsulter och riskkapitalföretag genom att vi involveras i driften och samtidigt kan vi ibland vara med och dela finansiella risker med ägarna.