En första avgränsad insats från Next Strategies bedömer vi möjligheter och potential för förändring och under vilka förutsättningar Next Strategies kan medverka vid genomförandet. Dessutom testas samarbetsformer och personkemi.

Uppdraget preciseras tillsammans med ledningen eller ägarna och brukar omfatta 1 – 3 månaders insats till en i förväg fastlagd ersättning.

Om företagsledningen och Next Strategies tillsammans finner att man vill fortsätta samarbetet ger vi ett förslag på hur vi praktiskt kan engageras i förändringsarbetet.
Next Strategies har som idé att i möjligaste mån knyta sin ersättning till åstadkommet resultat. En reducerad del faktureras månadsvis och i övrigt utgår en resultatbaserad ersättning i form av t. ex. bonus/success fee, provision eller option/delägarskap.