VENTURE MANAGEMENT

VetFamily

Efter ett uppdrag 2012 i veterinärbranschen såg vi en möjlighet att medverka i branschens konsolidering. I samarbete med AniCura utvecklade vi ett unikt inköpssamarbete riktat mot de fristående veterinärerna. Vi tog fram en affärsplan för ett nytt dotterbolag till AniCura och fick sedan det operativa ansvaret för förberedelser och lansering av konceptet på den svenska marknaden. Vi rekryterade över 200 kliniker som medlemmar och bidrog till att VetFamily nu etablerat konceptet i 8 länder med sammanlagt 2600 medlemmar.

Under 2019 knoppades VetFamily av från AniCura och blev ett självständigt bolag. Under våren 2021 gick flera djurhälsoföretag samman i koncernen Vimian som börsnoterades i Stockholm.

Vårt bidrag:

  • Affärsutveckling, affärsplan
  • Bygga affärsmodell
  • Operativ ledning

Missing information? Get in contact?
christian.hedborg@nextstrategies.se

Next Strategies
Furutorpsvägen 7
181 90 Lidingö, Sweden
Tel: +46 (0)708 30 57 20