VENTURE MANAGEMENT

VI HJÄLPER TILL MED:

  • Expansion av verksamheten, ekonomi – hur länge räcker pengarna?
  • Kapitalsnål expansion med franchisingteknik
  • Internationalisering – vi arbetar även på engelska och franska
  • Affärsutveckling – säkerställa konkurrenskraften
  • Utveckla styrelsearbetet så att det fungerar bättre
  • Förbereda företaget för försäljning
  • Kapitalanskaffning och exit, nya ägare, aktieägaravtal. Vi har ett intressant nätverk av investerare.

Missing information? Get in contact?
christian.hedborg@nextstrategies.se

Next Strategies
Furutorpsvägen 7
181 90 Lidingö, Sweden
Tel: +46 (0)708 30 57 20