VENTURE MANAGEMENT

Johannes Paulsson

Johannes är civilekonom från Handelshögskolan och är född 1950. Jag har lång erfarenhet som managementkonsult (Senior Partner Consultus och Senior Partner Implement MP) och olika operativa roller inom marknad och försäljningsorganisationer (försäljningschef EF Institute Norden, försäljnings- och marknadschef Svenska Finans/Handelsbanken Finans och vVD Företagsfinans).

Som en röd tråd under alla år som managementkonsult, har intresset varit stort för hur företag kan utveckla konkurrenskraftiga erbjudanden samt högpresterande marknad och säljorganisationer.

Några exempel på frågeställningar som jag har erfarenhet och tycker är intressant att arbeta   med:

  • Hur kan affärsmodellen kan vässas?
  • Utveckla ett konkurrenskraftigt erbjudande
  • Aktiviteter för att öka effektiviteten i marknad och säljarbetet
  • Metoder för styrning av säljorganisationen
  • Utformning av kundbearbetningsstrategier
  • Hur skapas en affärs- och säljkultur i företaget?
  • Att utveckla ”erbjudandets” konkurrenskraft

Jag har arbetar med företag i olika storlekar och form, allt från ledande globala företag till små nystartade företag. Jag har också erfarenhet av att själv driva kurser i försäljningsteknik.

Jag har också haft ett långt engagemang som lärare och föreläsare på IHM Business School och är författare till boken ”Ny Försäljning” tillsammans med Anders Baude.

De senaste 5 åren har jag deltagit i Almis mentorprogram för mindre nystartade företag.

Missing information? Get in contact?
christian.hedborg@nextstrategies.se

Next Strategies
Furutorpsvägen 7
181 90 Lidingö, Sweden
Tel: +46 (0)708 30 57 20