VENTURE MANAGEMENT

Christian Hedborg

Med lång erfarenhet som managementkonsult, entreprenör, investerare samt olika operativa roller i företag. Jag är civilekonom från Handelshögskolan och är född 1954 i Bryssel. Efter att först arbetat med försäljning på Linjeflyg och sedan med internationell marknadsföring och projektledare på ASG Transport Development så började jag som managementkonsult på Consultus 1985. Där arbetade jag med affärsutveckling och internationalisering främst i tjänsteproducerande företag. Bland annat arbetade jag med utveckling av ett flertal franchisekedjor både i Sverige och internationellt. I slutet av 1994 startade jag företaget Next Strategies med inriktning på ”Venture Management” d.v.s. hjälp till mindre företag med expansionsplaner samt investeringar i mindre bolag.

Missing information? Get in contact?
christian.hedborg@nextstrategies.se

Next Strategies
Furutorpsvägen 7
181 90 Lidingö, Sweden
Tel: +46 (0)708 30 57 20